Platforma software pentru evaluarea riscului de poluare a solului si a
apei subterane bazata pe utilizarea tehnologiei GIS si a tehnologiilor
in-situ de bioremediere electrocinetica
     Home     Obiective     Parteneri     Etape     Rezultate     Documente     Imagini     Anunturi (Nou)     Diseminare     Contact

        Etapele proiectului


Anul
Etape
Organizatia executanta Termene Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor
2007 Etapa I
Proiectarea structurii aplicatiei si organizarea datelor
CO+P1+P2+P3+P4 18.12.2007 Raport de cercetare
2007 Activitatea I.1
Sistematizarea datelor din fondul propriu
CO+P1+P2+P3+P4 18.10.2007

Studiu
Raport de cercetare

2007 Activitatea 1.2.
Stabilirea structurii primare a bazelor de date
CO+P2 18.10.2007 Structura primara a bazelor de date
2007 Activitatea 1.3.
Implementarea structurii primare a DB
CO+P2 03.11.2007
-
2007 Activitatea 1.4.
Crearea Web-site proiect
CO+P1+P2+P3+P4 03.11.2007 Web Site
2007
Activitatea 1.5
Activitati de management (Management de proiect. dezvoltarea si implementarea modelelor de comunicare, stabilirea acordului de proprietate intelectuala; dezvoltarea strategiei de formare resurse umane; formulare si implementare Plan diseminare
CO+P1+P2+P3+P4 18.12.2007 Raport de management
Acord IPR
Publicatii
         
2008
Etapa II- Crearea structurii primare a aplicatiei, proiectarea geografica si elaborarea schemei de executie foraje monitorizare a punctelor de prelevare probe sol si apa subterana in functie de arealele furnizate de proprietari
CO+P1+P2 18.06.2008 Raport de cercetare
2008 Activitatea II.1
Crearea structurii primare a aplicatiei
CO+P1+P2 18/02/2008 Structura primara a aplicatiei
Schita amplasamente
Raport monitorizare
Masuratori
2008 Activitatea II.2
Crearea modulului de achizitie si gestiune a datelor. Dezvoltarea structurii bazei de date si Dezvoltarea structurii bazei de date
CO+P1+P2+P3+P4 18/05/2008 Modulul de achizitie si gestiune a datelor
Raport monitorizare
Rapoarte analize chimice
Rapoarte analize chimice si biologice
2008 Activitatea II.3
Crearea modulului GIS generic
CO+P2 18/04/2008 Modul GIS generic
2008 Activitatea II.4
Modele matematice si algoritmi pentru modulele de analiza a riscului de poluare
CO+P1+P2+P4 18/06/2008 Modele matematice
Buletine masuratori
Rapoarte analize chimice si biologice
2008 Activitatea II.5
Adaptarea modulului GIS generic, corespunzator etapelor specifice metodologiei
CO+P2 18/06/2008  
2008 Activitatea II.6
Actualizarea si dezvoltarea website-ului proiectului
CO+P1+P2+P3+P4 03/06/2008 Web Site
2008 Activitatea II.7
Activitati de management (Management de proiect; achizitie de echipamente)
CO+P1+P2+P3+P4 18/06/2008 Raport
         
2008
2009
Etapa a III-a
Implementarea modulelor software si realizarea aplicatiei functionale - Simulari parametrice
CO+P1+P2+P3+P4 18/03/2009 Raport de cercetare
2008 Activitatea III.1.
Crearea modulelor de analiza a riscului
CO+P1+P2+P3+P4 18/10/2008 Module de analiza a riscului
Raport cercetare
Raport analiza
2008 Activitatea III.2
Asamblarea modulelor platformei
CO+P2 18/11/2008 Platforma software
2008 Activitatea III.3
Testarea platformei prin simulari parametrice
CO+P2+P3+P4 18/12/2008 Raport Testare
2008 Activitatea III.4
Actualizarea si dezvoltarea website-lui proiectului
CO+P1+P2+P3+P4 18/12/2008 Web Site
2008
2009
Activitatea III.5
Activitati de management (Management de proiect; achizitie de echipamente)
CO+P1+P2+P3+P4 18/03/2009 Raport
         
2009
Etapa a IV-a
Populare baze de date pentru zona pilot aleasa pentru care va fi efectuata o analiza de risc de poluare - test
CO+P1+P3+P4 18/11/2009 Raport cercetare
2009 Activitatea IV.1.
Populare baze de date pentru zona pilot aleasa pentru care va fi efectuata o analiza de risc de poluare - test
CO 18/11/2009
 
         
2010
Etapa a V-a
Testarea platformei software BIOREGIS cu datele zonei pilot; manual utilizare platforma BIOREGIS; evaluarea eficientei tehnologiilor de bioremediere accelerata in-situ pe areal experimental; Diseminare rezultate
CO+P1+P2+P3+P4 18/09/2010 Raport de cercetare
2010
Activitatea V.1.
Testarea platformei software BIOREGIS cu datele zonei pilot
CO 18/09/2010 Raport testare
2010 Activitatea V.2.
Elaborarea si optimizarea metodologiei de management integrat al solului si apei subterane pe baza de evaluare a riscului
P1+P2+P3 18/07/2010 Raport cercetare
2010
Activitatea V.3.
Redactare manualul de utilizare/prezentare al platformei
CO+P1+P2+P3+P4 18/09/2010 Manual prezentare
2010 Activitatea V.4
Diseminare
CO+P1+P2+P3+P4 18/09/2010 Raport cercetare


            CO - Institutul pentru Tehnica de Calcul
            P1 - PSV Company
            P2 - Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrametrie si Teledetectie
            P3 - Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala
            P4 - Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului