Platforma software pentru evaluarea riscului de poluare a solului si a
apei subterane bazata pe utilizarea tehnologiei GIS si a tehnologiilor
in-situ de bioremediere electrocinetica
     Home     Obiective     Parteneri     Etape     Rezultate     Documente     Imagini     Anunturi (Nou)     Diseminare     Contact


Bioregis
urmareste dezvoltarea unui ansamblu de module software, integrate intr-o platforma unica, destinata managementului riscului poluarii cu produse petroliere prin procesele de identificare, analiza, monitorizare/raportare sistematica a factorilor de risc de poluare a solului si a apei subterane, executarea planurilor pentru reducerea poluarii prin aplicarea unor tehnologii inovative in-situ de bioremediere electrocinetica, evaluarea eficientei lor pe tot parcursul intregului ciclu de viata a proiectului.continuare...


Durata proiectului

36 de luni (09.2007 - 09.2010)


Bugetul proiectului

Finantare de la bugetul de stat: 1.216.455 RON
Cofinantare (I.T.C. S.A., P.S.V. Company): 327.461,5 RON


Consideratii privind rezultatele obtinute in cartea "Managementul integrat al solurilor contaminate"Cum comandam
Pret: 29 RON


 


Autoritatea contractanta

Centrul National de Management Programe


Parteneri

coordonator de proiect
Institutul pentru Tehnica de Calcul -
ITC-S.A.

partener
PSV Company

partener
Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrametrie si Teledetectie

partener
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala

partener
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului

 


Anunturi

Etapa a IV-a
18.09.2010
Raport final


Probe Parc 362 Valea Voievozilor (judetul Dambovita)
septembrie 2008

Parc Gura Vitioarei
(judetul Prahova)
aprilie 2008