Platforma software pentru evaluarea riscului de poluare a solului si a
apei subterane bazata pe utilizarea tehnologiei GIS si a tehnologiilor
in-situ de bioremediere electrocinetica
     Home     Obiective     Parteneri     Etape     Rezultate     Documente     Imagini     Anunturi (Nou)     Diseminare     Contact

Obiective

Proiectul urmareste dezvoltarea unui ansamblu de module software, integrate intr-o platforma unica, destinata managementului riscului poluarii cu produse petroliere prin procesele de identificare, analiza, monitorizare/raportare sistematica a factorilor de risc de poluare a solului si a apei subterane, executarea planurilor pentru reducerea poluarii prin aplicarea unor tehnologii inovative in-situ de bioremediere electrocinetica, evaluarea eficientei lor pe tot parcursul intregului ciclu de viata a proiectului.

Implementarea software va utiliza mijloace similare metodolgiei europene de referinta in domeniu, integrand folosirea sistemelor informatice geografice (GIS) prin intermediul unor module specializate si utilizarea controllingul-lui imagistic ce va furniza managementului unei autoritati interesate informatii referitoare la starea de sanatate a zonei de interes si va ajuta la luarea deciziilor strategice si tactice de prevenire si interventie specializata prin planificarea, bugetarea si monitorizarea performantei economice/sociale. Valorile indicatorilor de poluare cu produse petroliere a solului si apei subterane obtinuti vor fi reprezentati la scara teritoriala, obtinandu-se harti digitale pe baza carora se vor putea evidentia zonele critice in caz de poluare si mentinerea/actualizarea acestora intr-o baza de date spatiala generandu-se astfel un istoric al acestor valori in zona de interes.

Pentru depoluare se vor furniza tehnologii inovative accelerate de remediere in-situ (pe baza de inocul bacterian si dispersie electrocinetica) a contaminarii la nivelul solului si a apei subterane. Prin integrarea informatiei oferite de instrumentele software si de tehnologiile de remediere se intentioneaza elaborarea unei metodologii de evaluare a raportului cost-beneficiu si de evaluare a riscului, relevante pentru comunitati interesate (stiintifice, industriale, publice/administrative) care sa formeze un cadru de definire a unei bune practici in domeniu.

Ca obiective specifice, proiectul urmareste:

    • Crearea structurii bazelor de date relationale, standardizate, pentru stocarea informatiilor aferente analizelor de risc de       poluare sol si remedierea acestuia.
    • Perfectionarea metodolgiei de evaluare a riscului de poluare pentru Romania si implementarea ei informatica ;
    • Dezvoltarea platformei software de evaluare si management al riscului de poluare, bazata pe utilizarea tehnologiilor GIS,
      prin atingerea urmatoarelor obiective masurabile:
        • Structuri de baze de date relationate, standardizate, compatibile cu formatul GIS ;
        • Rapoarte de cercetare privind perfectionarile aduse metodologiei de evaluare a riscului de poluare luand in calcul conceptul            de management al terenurilor contaminate prin evaluri de risc ;
        • Module software de hazard-vulnerabilitate-risc, bazate pe metodologia imbunatatita de evaluare a riscului de poluare.
        • Platforma software de evaluare a riscului de poluare, functionala

Datorita complexitatii analizei, este necesara aprofundarea fiecarei componente distincte, astfel incat aceasta sa contribuie in mod optim in cadrul ansamblului la aplicarea unei metodologii de evaluare hazard-vulnerabilitate-risc la nivelul impactului poluarii solului asupra mediului construit din zona pilot aleasa spre analiza.

Aplicatia software se va dezvolta pe urmatoarele criterii:
    • Interfete prietenoase “ Menu driven”;
    • “Open GIS compliant”;
    • Standardele in vigoare;
    • Posibilitatea extinderii modelului de date spre dezvoltari ulterioare;
    • Controlul accesului la date;

Solutia propusa este destinata nu numai necesitatilor de astazi dar este scalabila si adaptabila unor cerinte viitoare ale Autoritatilor care vor gestiona evaluarea riscului de poluare al solului si remedierii acestuia.

Pentru dezvoltarea componentei GIS se va utiliza metodologia „life cycle-base” pentru crearea si/sau modificarea aplicatiilor software existente folosite in evaluarea riscului seismic, urmarind urmatoarele etape:
    • Planificarea – include review-uri ale proceselor existente, catalogarea procedurilor existente (permitand utilizarea experientei       dobandite), etc.
    • Analiza – include documentarea procedurilor existente, identificarea functiilor redundante, etc.
    • Proiectarea – include proiectarea functionalitatii software
    • Implementarea – include instalarea si “roll-out”-ul aplicatiei
    • Testarea – include evaluarea “on-site”
Abordarile privind construirea platformei software urmeaza a fi efectuate de CO-ITC si P2-CNCGT.

Un alt obiectiv este aplicarea tehnologiilor inovative in-situ de bioremediere electrocinetica – BE (remediere accelerata prin inocul bacterian si dispersie electrocinetica) in conditii reale, pe situsuri de experimentare puse la dispozitie de autoritati locale, respectiv Primariile oraselor Moreni, Filipestii de Padure, a comunei Bucsani, detinatoare de zone contaminate cu produse petroliere si interesate in monitorizarea si testarea integrata a instrumentelor informatice si a tehnologiilor in-situ de decontaminare. Se vor urmari inclusiv efectele de stimulare electrocinetica a biodegradarii sub actiunea campului electric ca si influenta naturii si configuratiei electrozilor asupra eficientei de decontaminare. Pe baza rezultatelor experimentale de la nivelul situsurilor de testare in conditii reale se va efectua o analiza comparativa atat din punct de vedere al performantei de mediu cat si din punct de vedere al raportului cost-beneficiu, pe baza carora se vor propune recomandari de aplicare. De asemenea, se va elabora o metodologie de evaluare a riscului de mediu in cazul tehnologiilor in-situ de bioremediere accelerata prin inocul bacterian si dispersie electrocinetica a solurilor contaminate. Activitatile de efectuare a forajelor de monitorizare, a proiectarii amplasamentelor acestora ca si a parametrilor care urmeaza a fi determinati urmeaza a fi realizate de P1-PSV, in colaborare cu P3-ECOIND si P4-ICPA, parteneri care vor executa analizele chimice si biologice pentru caracterizarea situsurilor poluate, atat pentru achizitia datelor de control al poluarii cat si pentru evaluarea eficientei de decontaminare in timp. Aplicatia GIS interactioneaza cu acest model generic de obiecte spatiale ale geodatabase-ului. Componentele software ale bazei de date geospatiale, de la nivelul aplicatiei, garanteaza implicit regulile de comportament si de integritate din modelul generic si interpreteaza cererile de date potrivit cu schema bazei de date.
Obiectivele aplicatiei GIS sunt:
    • sa construiasca componente COM proprii;
    • sa implementeze interfete ESRI;
    • sa lucreze cu categoriile componente;
    • sa se integreze componente in cadrul aplicatiei ArcView –ArcMap;
    • sa creeze comenzi, instrumente, bare de instrumente, si meniuri proprii;
    • sa creeze aplicatii, clase, si extensii editor proprii;
    • sa distribuie solutia BIOREGIS.

Valorile indicatorilor de poluare cu produse petroliere a solului obtinuti vor fi reprezentati la scara teritoriala, obtinandu-se harti pe baza carora se vor putea evidentia zonele critice in caz de poluare. Estimarile riscului de poluare in caz de accident industrial reprezita un instrument esential pentru autoritatile centrale si locale si organisme cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta, fiind utilizate in:
    • Stabilirea strategiilor de prevenire si atenuare a efectelor poluarii accidentale;
    • Fundamentarea planurilor de raspuns de urgenta;
    • Planificarea lucrarilor de constructii-montaj si investitii;
    • Ierarhizarea urgentei lucrarilor de reabiliare a solului.

Platforma prevede, intre provocarile cheie ale secoluli XXI, rolul central si asigurarea infrastructurii necesare pentru a controla hazardurile naturale in crestere.

Proiectul corespunde prioritatilor programului cadru PC7, pentru care documentul COM(2005) 119 final al Comisiei Europene specifica dezideratul ”Imbunatatirea predictiei si a evaluarii integrate hazard-vulnerabilitate-risc pentru catastrofe datorate hazardurilor [...], imunatatirea strategiilor de prevenire si atenuare.