Platforma software pentru evaluarea riscului de poluare a solului si a
apei subterane bazata pe utilizarea tehnologiei GIS si a tehnologiilor
in-situ de bioremediere electrocinetica
     Home     Obiective     Parteneri     Etape     Rezultate     Documente     Imagini     Anunturi (Nou)     Diseminare     Contact

Parteneri

coordonator de proiect
ITC - Institutul pentru Tehnica de Calcul
Experienta coordonatorului in domeniu si in managementul proiectelor nationale/ internationale este reflectata de coordonarea de proiecte CEEX (ex. 2005: program INFOSOC: TRAFICSIM, TRANSASIST, SILVDEC, program MENER: TERRARISC; in 2006: program INFOSOC: CITYPROTECT, IMAGMED, MONITRAF, SMARTBUS) cat si partner in desfasurarea altor proiecte CEEX (ex. SINTESERV, ROSERIS,etc); de asemenea CO acopera prin dezvoltare de aplicatii domenii precum GIS, Multimedia, ERP, Web design, etc).
Tematica ofertei de proiect a generat implicarea intr-o propunere de proiect european (o componenta (modulul GIS) a acestei aplicatii FP7-ICT-2007-1 / Ad Hoc e-Outsourcing System / AHEOS / EPSS 216993 / 08.05.2007)
Experienta directorul de proiect in problematica GIS este relevata de participarea in perioada 2002-2006 in calitate de Consultant GIS in echipa IBM, si a echipei Stewart in proiectul Bancii Mondiale : “Cadastre and Land Registration for ROMANIA”.
De asemenea, Directorul de proiect a propus si a inaintat un proiect cu componenta GIS in cadrul competitiei FP7 – ICT-2007 1 Ad Hoc e-Outsourcing System / AHEOS / EPSS 216993 / 08.05.2007).

partener P1
PSV Company, o societate comerciala si cu activitate de cercetare-dezvoltare, este specializata in executia unor proiecte complexe destinate atat industriei extractive de petrol, reprezentand principalul furnizor de servicii in domeniu, cat si in proiecte de executie instalatii/constructii, componente ale programelor PHARE, SAPARD, SAMTID, etc. PSV a fost implicat in activitati legate de remedierea solurilor poluate cu produse petroliere prin tehnologii ex-situ, de ameliorarea prin fertilizare a terenurilor decontaminate pentru a fi redate in circuitul agricol. De asemenea, specialistii PSV au fost si sunt implicati intr-o serie de activitati experimentale efectuate in conditii reale in vederea evaluarii unor tehnologii in situ de bioremediere accelerata prin aplicarea unui inocul bacterian, inclusiv prin colaborare cu o serie de companii internationale. Se pot mentiona o serie de rezultate preliminare care au indicat o eficienta a tratamentului de bioremediere in situ de circa 45% dupa circa 30 de zile de aplicare, pentru o zona cu o poluare initiala severa evaluata la o concentratie de circa 100-200 g/kg HPT (hidrocarburi petroliere totale). PSV executa in mod traditional si este implicat in realizarea unor proiecte complexe de mari dimensiuni si la nivel international, in tari cum sunt Kazahstan, Siria, Egipt, ceea ce confera o experienta valoroasa in realizarea activitatilor specifice prezentului proiect. Trebuie mentionat si faptul ca echipa PSV include o serie de specialisti cu o experienta si competenta in activitatea de cercetare de peste 20 de ani, provenind din organizatii de cercetare in care au desfasurat activitati de coordonare proiecte MATNANTECH, CERES, iar in ultimii 3 ani au avut si au in derulare proiecte RELANSIN, CEEX 2005, 2006 (de ex. MATSOL-T) in parteneriat. De asemenea, responsabilul de proiect din partea PSV a propus in parteneriat o propunere de proiect in cadrul FP7, respectiv proiectul FP7-NMP 2007-2-2-3/NANOARCH/

partener P2
CNGCFT - Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie (CNGCFT) este o institutie publica aflata in structura Ministerului Administratiei si Internelor si subordonata ANCPI.
Beneficiind de o dotare tehnologica de exceptie si personal calificat, Centrul National executa proiecte de anvergura interne si internationale in domeniul geodezie, cartografie, fotogrammetrie si GIS.
CNGCFT va colecta si actualiza datele geospatiale ale zonei de studiu fiind utilizate diferite surse de baze de date geospatiale si mijloace interne (ortophotplanuri, masuratori GPS,etc).

partener P3
ECOIND - Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala s-a adaptat permanent cerintelor de pe piata de mediu, abordand în esenta, cercetari în domeniul protectiei mediului: control poluare (apa, aer, sol, deseuri), evaluare poluare (impact, bilant, risc ecologic), management de mediu si calitate, instruire, consultanta, asistenta tehnica, tehnologii de mediu si transferul tehnologic al rezultatelor cercetarii. Specialistii P3 au coordonat sau au participat in calitate de partener, in ultimii 5 ani, la peste proiecte in programe interne (MENER, RELANSIN, AMTRANS, BIOTECH, CALIST, INFRAS, CERES, MATNANTECH, CEEX, Program Nucleu, Program Sectorial al MEC) ca si la proiecte in programe internationale (PHARE, COST, ISPA, UNIDO, LEONARDO DA VINCI, EUREKA). Ei au participat si la ofertarea unor proiecte in ultimul apel FP7 – ENV (GEOCONT cu nr inreg:FP7-204070, VOCHAR cu nr inreg: FP7-212863, ATRON cu nr inreg: FP7-212209) si un proiect FP7-SEE-ERA NET (NANOENV cu nr inreg: 06-1000031-10055).

partener P4
ICPA - Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului
Mandatul ICPA este acela de a promova cercetarea strategica, fundamentala si aplicata, în domeniul pedologiei si al agrochimiei, cu efectuarea monitoringului si a prognozei pe termen lung pentru solurile si terenurile agricole ale României. Acest mandat implica atât contributii stiintifice semnificative în domeniile mentionate, cât si activitati de consultanta specifice. În acest fel, cercetatorii si cadrele tehnice din ICPA contribuie direct la competitivitatea economica a României si la îmbunatatirea calitatii vietii. Rezultate importante includ realizarea de noi produse (îngrasaminte foliare, pachete de programe/software, etc.), unele dintre acestea obtinând brevete si devenind utilizabile pe scara comerciala. ICPA este titularul a 25 brevete de inventii. activitatea de consultanta acordata guvernului, comisiilor parlamentare, organizatiilor neguvernamentale, altor organisme interesate. ICPA executa activitati de cercetare si consultanta în domeniul pedologiei si al agrochimiei pentru sectorul public (ministere, agentii si directii judetene, universitati, ONG, etc.) si sectorul privat (firme mici si mijlocii, ferme, unitati industriale, etc.), nu numai din România, ci si din alte tari.